Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Overijssels Golfkampioenschap

 Onderstaande regels zijn (volgens Section 1 of the official guide to the rules of golf) van toepassing op deelname van golfers alsmede hun begeleiders aan het Overijssels Golfkampioenschap.

 

 1. Wedstrijdcommissie

De Wedstrijdcommissie (de Commissie) van de ontvangende club is verantwoordelijk voor de organisatie van het Overijssels Golfkampioenschap, hierna te noemen ”de wedstrijd”. Aan de Commissie is de behandeling opgedragen van overtredingen van de Regels door deelnemers aan de wedstrijd.

 1. Algemeen

De wedstrijd bestaat uit een 18 holes strokeplaywedstrijd zonder handicapverrekening, waarbij door de heren en door de dames gespeeld wordt van de tees die bepaald worden door de ontvangende club. Bij voorkeur wordt er door de heren gespeeld van de witte tees en de dames van de blauwe tees (indien aanwezig).

De wedstrijd vindt plaats op de 1e zondag van oktober en wordt afwisselend gespeeld op banen aangesloten bij de NGF in Overijssel.

De wedstrijd is qualifying, indien op de baan gedurende de wedstrijddag qualifying condities van kracht zijn.

 1. Amateurgolfers

Deelnemers aan de wedstrijd moeten amateurgolfers zijn, zoals gedefinieerd in de Rules of Amateurstatus (R&A).

 1. Handicap

Deelname aan de wedstrijd is slechts mogelijk, als de speler in het bezit is van een  WHS – handicap. .

 1. Inschrijving

Een deelnemende club schrijft bij de ontvangende club minstens 14 dagen voor de wedstrijd zijn team per mail in onder vermelding van de naam én voornaam, het GSN-nummer, de WHS handicap en emailadres van zijn spelers en tevens een telefoonnummer van degene die contactpersoon is voor het team  met behulp van dit inschrijfformulier.

De club verklaart bij opgave dat de spelers lid zijn van de club, die tevens hun Nederlandse home club is vóór 1 april van het betreffende jaar.

 1. Deelname

De wedstrijd is toegankelijk voor teams. Wanneer gespeeld wordt op een 18 holesbaan, bestaat een team uit ten hoogste 5 heren en ten hoogste 5 dames. Wanneer er gespeeld wordt op een 9 holes baan bestaat een team uit ten hoogste 3 heren en 3 dames. De deelnemende club bepaalt de samenstelling van de teams. Een van de ingeschrevenen moet aangewezen worden als teamcaptain (c). Deze is aanspreekpunt bij problemen en vertegenwoordigt de club bij de prijsuitreiking.

 1. Startlijst

De startlijst wordt uiterlijk 4 dagen voor de wedstrijd op de site bekendgemaakt.

 1. Afzeggen voor de wedstrijd

Een deelnemende club draagt zorgt voor het afmelden van een speler en doet een uiterste poging een vervangende speler in te schrijven.

Nadat de startlijst bekendgemaakt is, kan afmelding enkel geschieden door rechtstreeks (telefonisch) contact op te nemen met de contactpersoon van de ontvangende club.

 1. No-show

Onder no-show wordt verstaan het zonder geldig bericht van afmelding niet verschijnen aan de start of een te late afmelding. Het is aan de thuisclub om hierover sancties op te leggen.

 1. Meldingstijd

Een speler moet zich ten minste 30 minuten voor zijn starttijd bij de Commissie melden. Indien een speler zich niet aan deze verplichting houdt, kan deelname aan de wedstrijd worden ontzegd.

 1. Starttijd

De Commissie heeft het recht om starttijden te herzien of te wijzigen. Een speler dient uiterlijk 5 minuten voor zijn starttijd bij de juiste tee te staan.

 1. Scorekaart

Nadat een speler zich bij de Commissie gemeld heeft, ontvangt hij zijn scorekaart voor de ronde.

 1. Spelregels

De wedstrijd wordt gespeeld volgens de geldende ‘Rules of Golf’ zoals vastgesteld door de R&A,  de Plaatselijke Regels zoals vastgesteld door de Commissie en het WHS handicapsysteem geldig vanaf 1-3-2021.

 1. Vervoer

Spelers en caddies mogen gedurende de vastgestelde ronde geen gebruik maken van enige vorm van vervoer, tenzij de speler in bezit is van een geldige Europese Handicartpas .

 1. Caddies

Caddies zijn toegestaan. Een speler mag echter geen golfprofessional of iemand met een professionele status als caddie hebben tijdens de vastgestelde ronde.

 1. Hoffelijkheid

De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de Commissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te houden aan de gedragsnormen zoals opgenomen in regel 1.2 van de Golfregels.

 1. Elektronische apparaten

Behoudens het bepaalde in artikel 4.3 gebruik van uitrusting behoren spelers en caddies geen elektronische apparaten te gebruiken of stand-by te hebben gedurende de vastgestelde ronde. Indien sprake is van overtreding kan de speler gediskwalificeerd worden.

 • Plaatselijke regel out of bounds/verloren bal

Mocht de club de plaatselijke regel, alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is, hebben ingesteld, dan geldt deze niet.

 1. Oefenronde

Spelers die op de inschrijflijst staan, mogen vanaf 10 dagen voor de wedstrijd één keer voorspelen tegen het introductietarief op vertoon van hun NGF-pas.

 1. Winnaars

Team (Overijssels Teamkampioen):

Overijssels Teamkampioen is de club met de laagste brutoscore van de beste 8 spelers, te weten de beste 4 scores van de heren + de beste 4 scores van de dames. Een team moet ten minste 4 heren- en 4 damesscores kunnen overleggen om in aanmerking te komen voor het Overijssels Clubkampioenschap. Bij een 9 holes baan betreft het de beste 4 scores, 2 van de heren en 2 van de dames waarbij het team tenminste 2 heren- en 2 dames scores moet overleggen

Individueel (Overijssels Golfkampioen):

Overijssels Golfkampioen zijn de heer en de dame met de laagste brutoscore.

 1. Gelijkspel

Team (Overijssels Teamkampioen):

In geval van een gelijk resultaat wordt de eerste plaats bij het Overijssels Teamkampioenschap bepaald door de laagste bruto scores (dame en heer) bij elkaar op te tellen. Indien ook dat resultaat gelijk is, worden de een-na-laatste brutoscores bij elkaar opgeteld enz.

Individueel (Overijssels Golfkampioen):

In geval van een gelijk resultaat voor de eerste plaats wordt een ‘sudden death play-off’ gespeeld op door de Commissie voor aanvang van de wedstrijd aangewezen holes. Indien meerdere spelers de ‘sudden death play-off’ spelen, is de winnaar hiervan eerste, de overige spelers zijn gedeeld tweede. In geval van een gelijk resultaat voor de tweede en volgende plaats wordt ‘matching cards’ toegepast, ofwel wordt er gekeken naar de beste score op de laatste 9, 6, 3 of laatste hole van de baan. Indien ook de laatste hole gelijk is, beslist het lot.

22. Onderbreken van het spel

Het spel wordt stilgelegd door middel van een hoornsignaal.

De volgende signalen worden gebruikt:

Één aanhoudende toon:              het spel moet onmiddellijk worden onderbroken (hole mag niet worden uitgespeeld);

Drie opeenvolgende tonen:          het spel onderbreken (hole mag uitgespeeld worden);

Twee korte tonen:                           spel hervatten.

Indien een speler het spel niet onmiddellijk onderbreekt na de aanhoudende toon, wordt hij onherroepelijk gediskwalificeerd.

De wedstrijd kan tot 1,5 uur onderbroken worden. In het geval van onderbreken van het spel is de Commissie bevoegd een einduitslag vast te stellen, berekend over het aantal holes die alle deelnemers gespeeld hebben.

23. Uitstel van de wedstrijd in verband met mist

De wedstrijd wordt gestart, wanneer de mist voldoende is opgetrokken om te spelen en wordt gespeeld, totdat er niet meer gespeeld kan worden. Beide ter beoordeling van de Commissie.

Op het moment dat er niet meer gespeeld kan worden, wordt er gekeken hoeveel holes een ieder heeft gespeeld en wordt de wedstrijd ingekort tot het aantal holes welke door alle deelnemers is gespeeld. Indien sprake is van gelijkspel, wordt er geen ‘sudden death play-off’ gespeeld, maar wordt ‘matching cards’ toegepast over respectievelijk de laatste 9, 6 of 3 gespeelde holes. Bij afstel wordt de wedstrijd niet ingehaald, maar is de betreffende club als eerste aan de beurt bij de nieuwe reeks wedstrijden.

24. Langzaam spel

De Commissie kan richtlijnen geven voor rondetijden, waarbij gesanctioneerd wordt volgens Regel 5.6a

 1. Inleveren van de scorekaart

Een speler is verplicht zijn eigen scorekaart binnen 10 minuten na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde in de recordingroom van het wedstrijdsecretariaat samen met zijn flight te controleren en in te leveren bij de Commissie. Indien een speler zich niet aan deze verplichting houdt, kan hij worden gediskwalificeerd. Een speler mag de recordingroom van het wedstrijdsecretariaat niet verlaten, voordat zijn kaart door een lid of vertegenwoordiger van de Commissie is goedgekeurd. Een kaart is ingeleverd, wanneer een speler de recordingroom van  het wedstrijdsecretariaat verlaten heeft.

26. Plichten van een speler ten aanzien van het WHS handicap systeem

Een speler dient zijn qualifying score, ook een ‘No Return’, bij zijn home club in te leveren.

 1. Bevoegdheid van de Commissie

De Commissie beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet. De beslissingen van de Commissie zijn bindend.

Aldus aangepast Wierden juni 2022