Afspraken

Afsprakenlijst Overijssels Golfkampioenschap

Onderstaande afspraken gelden voor de verenigingen deelnemend aan het Overijssels Golfkampioenschap.

  1. De organiserende club zorgt voor de aanwezigheid van een of meerdere referees tijdens de wedstrijddag.
  2. Naam en telefoonnummer van het secretariaat van de club en de voorzitter van de Commissie staan vermeld op de startlijst.
  3. De wisseltrofee, zowel voor het team als voor de individuele winnaar/winnares blijft eigendom van de organisatie van het Overijssels Golf Kampioenschap.  De gravering wordt verzorgd door de organiserende club en de kosten voor het graveren en de website worden door de ontvangende club uit het algemene budget betaald.
  4. Uiterlijk op de voorjaarsvergadering worden alle wedstrijdattributen overgedragen aan de wedstrijdorganisatie van dat jaar. (vlag, hole vlaggen, stilte borden, etc.)
  5. Sinds 2015 is er een eigen website: www.overijsselsgolfkampioenschap.nl. De website wordt bijgehouden door Piet Brok van de Koepel.
  6. De wedstrijd wordt low budget uitgevoerd en direct na evaluatie, voor het einde van het kalenderjaar, worden de facturen naar de clubs gestuurd.
  7. De Commissie bestaat uit ten minste vijf personen. Ten minste één van de leden van de Commissie heeft het NGF-examen Regelcommissaris 1 met goed gevolg afgelegd.
  8. Indien een play-off gespeeld moet worden (zie WR) wordt er naar gestreefd deze te laten starten binnen 10 minuten na binnenkomst van de laatste spelers en verwerking van hun kaarten.
  9. Hoewel een normale OGK flight bestaat uit 3 spelers; mogen de clubs met een 9 holes baan ervoor kiezen flights van 4 spelers in te delen om de wachttijd na hole 9 te bekorten.